Prihláste sa

Zapamätať prihlásenie:


História Belasej Bratislavy

Niečo z histórie jedného z najslávnejších klubov na Slovensku, HC SLOVAN BRATISLAVA.

(zdroj: hcslovan.sk)


SLOVAN Bratislava je jedným z najstarších hokejových klubov na Slovensku. Hokej sa v Bratislave začal hrať už pred 87 rokmi. V roku 1921 sa neúnavný propagátor Antonín Máša–Balík pričinil o vznik hokejového odboru pri 1. ČsŠK Bratislava. Vtedy však len bandy hokeja s loptičkou. Po roku 1924 si začal prerážať cestu kanadský hokej. Bratislava využívala blízkosť Viedne, kde už mali umelé klzisko na Engelmanne. Aj prvý zápas podľa kanadských pravidiel zohrali Bratislavčania vo Viedni s Wiener EV a prehrali 1:6. Bolo to v decembri 1924. V roku 1937 získal klub titul majstra župy. K zvýšeniu úrovne hokeja prispelo aj otvorenie zimného šta­dióna na Tehelnom poli 14. 12. 1940.

Po druhej svetovej vojne prevzal Slovan na de­sať­ro­čia žezlo najlepšieho slo­ven­ské­ho mužstva a popredného tímu v spoločnej československej súťaži. V tomto období pôsobili v druž­stve postupne hráči: Jendekovci, Starší, Fako, Černický, Gregorovci, Čapla, Golonka, Dzu­rilla, Nedomanský a ďaľší, ktorí veľkou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena hokejového klubu. Slovan sa aj ich zásluhou stal niekoľkokrát korunným princom v súťaži. Jediný titul v čes­ko­slo­ven­skej hokejovej lige v kategórii dospelých získal pod vedením trénera Ladislava Horského v sezóne 1978–79.

Kostru majstrovského družstva tvorili starí skúsení hráči Sakáč, Ku­že­la, Tajcnár, Bukovinský, Ujváry, Miklošovič, Žiška, Mrukvia a mladí začínajúci hráči, z ktorých postupne vyrástli vý­borní reprezentanti československého hokeja, bratia Peter, Marián a Anton Šťastní, Rusnák, Pa­šek, Černý, Jaško, Pokovič a ďalší. Okrem mužov získali v osem­de­siatych rokoch ti­tuly opakovane po sebe aj starší a mladší dorastenci. Pamätné je najmä obdobie 5 rokov v sezónach 1974–79, keď starší dorastenci získali 4 majstrovské tituly v priebehu piatich ro­kov ako aj sezóna 1984 – 85, v ktorej družstvo mladších dorastencov pod vedením tré­ne­rov Dzurilla, Venutti absolvovalo celú súťaž bez straty čo i len jediného bodu. V mládežníckych družstvách už hrali prím neskorší ďalší výborní reprezentanti Bukna, Mosnár, Rus­znyak, Búřil, Morávek, Ulehla, Kodet a ďalší.

Po osamostatnení Slovenska pokračoval Slovan v dlhodobom trende. V období od se­zó­ny 1993–94 bol päťkrát Majstrom SR (1997–98, 1999–2000, 2001–02, 2002–03, 2004–05) v kategórii dospelých a jedenásťkrát Majstrom SR v mládežníckych kategóriách, od starších žiakov až po juniorov. Okrem toho získali všetky družstvá Slovana v novodobom období samostatného Slo­ven­ska spolu 18 strieborných a bronzových medailí. Ak by sa použilo olympijské pravidlo pri­de­ľo­vania bodov tak možno povedať, že SLOVAN Bratislava je období ostatných 12 rokov na­j­ús­peš­nejším hokejovým klubom na Slovensku. V tomto období hrali, resp. hrajú v Slovane také ve­ličiny hráčskeho hokejového neba ako Cíger, Kolník, Višňovský, Podhradský, Rybár, Li­pian­sky, Kapuš, Hreus, Hurtaj, Jánoš, Podkonický, Šatan, ale aj cudzinci rus Iljin, bielorus Pankov, kanaďan Casey, česi Pavlas, Barta a iní.

Okrem úspechov na Slovensku dosiahol SLOVAN aj niekoľko veľmi významných ús­pe­chov na medzinárodnom ľade. Je jediným klubom na svete, ktorý vyhral najstarší turnaj v Európe „Spengler Cup“, hraný vo Švajčiarsku trikrát po sebe a je jedným zo 4 klubov Európy, ktoré odohrali všet­ky 4 ročníky Európskej hokejovej ligy a pritom postúpili vždy zo skupiny do záerečných bojov. Vrcholom na medzinárodnom fóre bolo víťazstvo v Continental Cupe v sezóne 2003–2004.

Klub za svoju existenciu vystriedal niekoľko názvov. Po prvom názve 1. ČsŠK Bra­tis­la­va bol v roku 1939 premenovaný na ŠK Bratislava a pod týmto názvom hral až do roku 1948. Od tohoto roku začal vystupovať pod menom Slovan. Na tri sezóny v období rokov 1949–52 sa zme­nilo meno klubu na Sokol NV, ale od sezóny 1953 sa klub opäť vrátil k menu Slovan, pod kto­rým, len so zmenami mien svojich hlavných partnerov, vystupuje dodnes. Po rozdelení bý­va­lej Telovýchovnej jednoty na samostatné športové subjekty pribudla v roku 1993 pred meno klu­bu skratka HC. V názve klubu sa potom postupne objavili mená hlavných partnerov HTC, HAR­VARD, ktorý bol v názve od apríla 1995 sedem rokov.

Farbami, ktoré sprevádzali klub v jeho histórii, boli belasá a biela, dnes doplnené o bordovočervenú farbu.

Dnes klub tvoria po organizačnej stránke akciová spoločnosť, ktorá zahŕňa centrum ta­len­tovanej mládeže v kategóriách dorast a juniori a mužov, a občianske združenie, ktoré zastrešuje činnosť útvarov talentovanej mládeže (športové hokejové triedy) a hokejovú prí­prav­ku. Týmto usporiadaním vstúpil klub na novú cestu v rámci hokejového hnutia na Slovensku. Podľa jeho vzoru dnes začínajú pripravovať svoje transformácie aj ďalšie kluby.

V mužstve Slovana, za roky jeho trvania, hralo a trénovalo veľa osobností slovenského aj čes­koslovenského hokeja. Mená Jendekovci, Starší, Fako, Černický, Gregorovci, Čapla, Go­lon­ka, Dzurilla, Grantner, Mrukvia, Walter, Kordiak, Sakáč, Nedomanský, Haas, Kužela, Bu­ko­vin­ský, Ujváry, Miklošovič, Žiška, bratia Peter, Marián a Anton Šťastní, Rusnák, Pašek, Černý, Dor­nič, Jaško, Pokovič, Pethó, Rusznyak, Mosnár, Višňovský, Podhradský, Rybár, Cíger, Kol­ník, Lipiansky, Kapuš, Horský, Polóny, Gábriš, Nitka, Guriča, Jančuška, Mitošinka, Venutti a ďal­ší, ktorých vymenovanie by zabralo hodne miesta. Mnohí z nich boli niekoľkonásobnými re­prezentantami Slovenska a predtým aj Československa na majstrovstvách sveta a OH.

Veľký podiel na výsledkoch a úspechoch klubu mali a majú aj diváci prichádzajúci podporiť hrá­čov na stretnutia. Veď povestnou bola v minulosti najmä tribúna „C“, kde sa gru­po­va­li naj­ver­nej­ší skalní klubu. O vernosti divákov farbám Slovana hovorí aj fakt, že po neblahom zostupe do II. ligy, ešte v časoch ČSSR, bol štadión v tomto období skoro stále vypredaný. Dodnes je náv­števnosť z tohoto obdobia rekordom II. ligy.

Po prestavbe štadióna opätovne dokazovali bratislavskí diváci svoju kultúrnosť. Výrazne po­klesol počet rôznych neprístojností nepatriacich na štadión a naopak výrazne sa skultúrnil pre­jav všetkých prichádzajúcich na stretnutia. O záujme divákov o hokej svedčia čísla náv­štev­nos­ti na jednotlivé stretnutia. Veď za posledných 5 rokov videlo 170 stretnutí základnej časti Ex­tra­ligy mužov približne 650 000 divákov čo je skoro 4 000 divákov priemerne na stretnutie. Ak si zo­berieme, že kapacita štadióna je 7447 divákov tak dostávame viac ako 50% vyťaženosť hľa­dis­ka zimného štadióne na jedno stretnutie. A pritom nemožno zahrnúť do týchto čísel ob­rov­ské množstvo fanúšikov po celom Slovensku, ktorí prichádzajú na stretnutia družstva mimo Bra­tis­lavu.

Hokejový klub Slovan Bratislava je priekopníkom aj v ďalších oblastiach. Bol prvým klu­bom na Slovensku, ktorý pripravil a začal využívať vlastnú webovú stránku, a je doteraz jediným klu­bom na Slovensku, ktorý využíva pri práci sekretariátu vlastnú počítačovú sieť. Funkcionári klubu sa snažia presadzovať najmodernejšie spôsoby ko­mu­ni­ká­cie, spracovania a vyhodnocovania dát nielen v klube, ale aj na úrovni Slovenského zväzu ľa­do­vého hokeja, kde veľmi aktívne pracujú v jednotlivých štruktúrach od profesionálneho hokeja až po výchovu nastupujúcej generácie.

Slovan Bratislava je obdivovaný a zatracovaný súčasne. Je vzorom, ale aj tŕňom v oku. Je svetlým bodom ku ktorému sa chce čo i len priblížiť veľké množstvo začínajúcich hráčov, ale aj tých skúsených, pripravených predviesť svoje schopnosti a umenie. Ale Slovan je len jeden!


MaFo

 

V tomto období hrali, resp. hrajú v Slovane také ve­ličiny hráčskeho hokejového neba ako Cíger, Kolník, Višňovský, Podhradský, Rybár, Li­pian­sky, Kapuš, HREUS.... ?? ked je hreus velicina hokej.neba tak co su potom ozajstny hokejisti ?
25.5.2008 - 20:54
0

defender BLOG

 

To je tam kvôli Sniperovi
25.5.2008 - 21:25
0

SniperBA BLOG

 

čo? Hreus? toho mi ani nespomínaj....
25.5.2008 - 21:30
0

MaFo

 

hned sa mi to zdalo ...ale predsa neviem co sa od finale zmenilo
25.5.2008 - 21:38
0

SniperBA BLOG

 

nič sa nezmenilo... akurát, že Sniper pomaly zabúdal, že nejaký Hrojs je v belasom, ale dobrá duša Defender mi ho pripomenul....
25.5.2008 - 21:43
0

tomo41 BLOG

 

super článok.. treba si pripomenúť históriu tohto skvelého klubu...
25.5.2008 - 22:06
0

james bond 007-slovanisticke kralovstvo

 

skratene: Slovan je najlepsi a nikto nanho nema
25.5.2008 - 22:36
0

garip

 

slovan ma len peniaze a to je vsetko
26.5.2008 - 10:43
0

SniperBA BLOG

 

ale väčšinou to stačí....
26.5.2008 - 14:58
0

MaFo

 

zatial to stacilo 7x (ci kolko krat to vyhrali..po 5 som prestal ratat)
26.5.2008 - 15:04
0

SniperBA BLOG

 

ani nás to už nebaví oslavovať pomaly každý rok, ale tak keď inak nedáte...
26.5.2008 - 15:05
0

ayran BLOG

 

na celom clanku sa mi najviac zapacila tato veta : " Po prestavbe štadióna opätovne dokazovali bratislavskí diváci svoju kultúrnosť. Výrazne po­klesol počet rôznych neprístojností nepatriacich na štadión a naopak výrazne sa skultúrnil pre­jav všetkých prichádzajúcich na stretnutia."

no myslim , že bratislavky divak us neje to ako ako to čo byvalo , ta kultura sa vytratila vid posledne play off zahadzanie plochy , ryby, parky , vytrznosti ..... ale zas je pravda , že chyba tam viac organizatorov a odpakdovych košov
26.5.2008 - 16:33
0

benslovan

 

jaaaj, to si opat ty ?!
ja viem, neznasas slovan, tak preco si nekopnut, aj ked o tom vies prd, vsak ?
v kosiciach sa nehadzalo pocas play off na ladovu plochu ? v kosiciach neboli vytrznosti ?
klidek, ayran, hod kamenom, kto si bez viny ...
26.5.2008 - 16:44
0

SniperBA BLOG

 

náhodou.. Ayran mi písal celkom zábavné veci do pošty pred 7. zápasom finálovej série.... ale to neviem či môžem zverejniť...
26.5.2008 - 16:50
0

RhimeSBA

 

..musíš Adamko..musíš ..
26.5.2008 - 17:17
0

SniperBA BLOG

 

veď aj tak som to chcel povedať, len som čakal na výzvu....

chcel so mnou rendez-vous, žeaby sme demonštrovali slovanisticko-košické priateľstvo...
26.5.2008 - 17:25
0

RhimeSBA

 

..Ayran?..to musela byť nejaká pasca na teba nastavená..potajomky ukuté sprisahanie..veď on by najradšej solil rany nám, malomešťanom z Pažravej na Dunaji :mrgree: ..
26.5.2008 - 17:33
0

ayran BLOG

 

ja no ja nehadzem zatial ale ras sa naserem a hodim si nieco al ako fakt nechcel som urazat vasu vrchnost len kusa to divne vyznelo a ver tomu ze aj teba by tieto vety zarazili keby si tento clanok vnimal z nasej strany ocami supera ale zas su tam aj kulturny ludia mnohych poznam a z niektorymi som aj kecal ked som bol na finale takze pohoda hadam tato sezona bude us ina kava a divaci sa budu venovat len hokeju a radosi , ktore prinasa tato najrychlejsia hra
26.5.2008 - 22:06
0

RhimeSBA

 

..dobrý článok..

..len..neviem, či je práve blog miesto na ctrl+c/ctrl+v..
26.5.2008 - 17:24
0

defender BLOG

 

ctrl+c/ctrl+v.. je pre tých ktorí sú leniví si to prečítať na hlavnej stránke ale sľubujem, že copy budem minimum.
26.5.2008 - 18:19
0

SniperBA BLOG

 

ideálne by bolo, keby nebolo žiadne....
26.5.2008 - 18:21
0

RhimeSBA

 

..v poho..ja len tak..musím aj do vôastných rýpať ..
26.5.2008 - 18:24
0

bm

 

človek, ktorý nesleduje stránku Slovana je to zaujímavé čítanie, takže nevidím problém, keďže tam uviedol aj zdroj článku.
Rozhodne lepšie ako resankina "ďakovačka" alebo článok "Kocka"
26.5.2008 - 18:36
0


Ak chcete diskutovať, musíte sa prihlásiť.

{{rotabanner=hp_diskusia_neprihlaseny,hp_diskusia_neprihlaseny2}}

Defender

Vlastná fotka Status: ok

Stručne o sebe: Pre Slovan som v živote obetoval veľa a ešte aj obetujem bez toho aby som si bol schopný tomu zabrániť. Ale je to jednoducho môj život, ktorý milujem aj keď sú chvíle, kedy by sme ho chceli nenávidieť. Ale to sa nedá! Moje srdce je belasé a bije pre Slovan!

 

Vek: 29 rokov 41 dní

Narodeniny: 13. Marec 1989

Mesto: Bratislava

ICQ: nemám lebo nie som in :)

WWW: ale email: jackob.astor@atlas.sk


Fanúšik Extraligového klubu:
HC Slovan Bratislava

Fanúšik NHL klubu: Boston Bruins

Obľúbený hráč(i): Marek Uram, Gaborik, Demitra, Hossa, Šatan, Višňa, Buddy, Bondra, Švehla, Kapuš, Hovi, Lažo, Dome


Dátum registrácie: 23.10.2006 18:17

Počet diskusných príspevkov:
1512 (vyhľadať)


Popularita: +4.96
Nepopularita: -4.91
Počet hodnotení: 60

Karma: 32.70%

Kratke spravy

+5 Super chalan... ;-) (MisinoPK)

+5 aa sused :D (Ori)

+5 pekne odpratanie kukiho (Sunkafit)

+5 Slovanistov moc nemusim, ale ty vyzeras byt ok, navyse mas zaujimave nazory a nehladis stale len na svojich (Pzm33)

+5 Za Slovan! (Tucetucet)

+5 ďakujem za ten link :) (Sedko NR)

+5 paradne blogy o slovane a zdrave nazory si zasluhuju aj viac ako +5 ale ked sa viac dat neda tak aspon takto davam palec hore ;) (Stojkovic)

+5 za toho Mareka Urama,dufam ze je tvoj oblubenec aj ked uz je u nas... (JA_98)

-5 Tvoj bezvýznamný názor ma absolútne nezaujíma. (MartinMartin)

+5 Sewas belasy =0) (Pepe#27)

+5 ako správny "defender" bráni záujmy belasých v diskusiách ... (Frantapriklep)

+5 CCCP +5 (Joey772)

+5 za Handzuša,pretože moc ľudí nechápe,že čo všetko tam rieši (Chuckyrage)

+5 ako vidim tie "smradlave" skalicke nemeistne hodnotenie,hned ti davam 5 sme preda slovahn a ten je všade doma! (Deividson.)

+5 chlapci dotoho (Cvikla )

-4 za gramatické chyby...už aby schválili pokuty za takéto hrubky... (Hellrider)

+5 vďaka a rád si prečítam súperové hodnotenie adúfajme že inokedy sa stretneme až vo finále (TVK)

-5 "Kua som najebaný ale štasný do pixe. som teraz dorazil zo Skalice a bolo super, sedlač sa nezmohla na nič iné len fuckerov nám ukazovali. a Chodili nám kradnúť vlajky a hlave tú kde bolo: Žigo, na piču ti dám!! tá ich iritovala, ale Fízli a SBS ich hned jebali preč. Kua to bol zápas. ako sme dali na 4:3 tak celá maštaľ bola ticho a Belasé chorále ovládili Skalicu. A na konci sa nám Mirko Lažo, ktorý dnes odohral parádny zzápas, aj uklonil a Saint nám všetkým ďakoval že sme spravili dobrú atmošku. Kua to bol výjazd a zápas. Chcem sa aj poďakovať verejním a mestkímk činiteľom že nás odprevadil až k autu." Ak sa taketo vyrazy toleruju tu na HP, tak je to veeelmi ubohe!!! (SI-SVK)

-5 Kua som najebaný ale štasný do pixe. som teraz dorazil zo Skalice a bolo super, sedlač sa nezmohla na nič iné len fuckerov nám ukazovali. a Chodili nám kradnúť vlajky a hlave tú kde bolo: Žigo, na piču ti dám!! tá ich iritovala, ale Fízli a SBS ich hned jebali preč. Kua to bol zápas. ako sme dali na 4:3 tak celá maštaľ bola ticho a Belasé chorále ovládili Skalicu. A na konci sa nám Mirko Lažo, ktorý dnes odohral parádny zzápas, aj uklonil a Saint nám všetkým ďakoval že sme spravili dobrú atmošku. Kua to bol výjazd a zápas. Chcem sa aj poďakovať verejním a mestkímk činiteľom že nás odprevadil až k autu. (Pepisek)

+5 Kto je priaznivcom bratislavských Majstrov, tak u mňa to má dobré. (Janoslovan)

-5 kuki kuk (Taxis)

+5 PACI SA:) (Kuki)

+5 vyborne prispevky s nadhladom (Mati19)

+5 ..ako hovoríš...Sme veľká Slovanistická rodina..:) (Great!)

+5 Martin & Slovan 4 ever :) (B.U.G.)

+5 no Gaborik +5 (Kubo)

+5 dobre blogy (Speedy23)

+5 vraciam (Janykeke)

+5 cmuk (Wpr)

+5 dobry blog! (Siso)

-5 skodosradostny (Ľuboš)

+5 Dobre informovany clovek presne ako ja :D (Chocholusik)

+5 GO PENS GO (Majco)

+5 pekne clanky v blog-och :-) (Jozko Dano)

+5 Pre Sovanistu vždy rád prispejem... (Tomo41)

+5 ..nadelím aj tebe.. (RhimeSBA)

+5 na sak ked sa tak pekne dotahujeme za tohtorocne Play off NHL a vyzera ze ty budes ten happy, tak nech sa paci. (JK77)

+5 Teba som este nehodnotil? (JackKE)

+5 +5 :) (Ruzombercan)

+5 dostatocne arogantny aby sa ku ABH pridal :) (Minson)

+5 Neviem prečo som ťa ešte nehodnotil.Nepozerám sa na to,či je niekto Slovanista,Trenčan či Košičan...Keď má rád niekto hokej,tak je to cítiť aj s jeho príspevkov.A na tebe som to postrehol (NKTS)

+5 Krajčí: Tak koľko? Paštinský: takých 20 000 by stačilo Krajčí: A spýtali si sa ich (rozhodcov) Paštinský: Hovoril som s nimi osobne Krajčí: Tak to je dobre, aby som zajtra nebol sklamaný Paštisnský: To nebudeš! Krajčí: A výsledok? Vieš ako nám na tom s Jurom záleží. Paštinský: Viem! A s výsledkom sa nechaj prekvapiť. bodujes :D (Vidlak)

+5 ako to ze som ta este nehodnotil ??? Ved ty si pohodak a takych ja mozem :D (Waldo71)

+5 aj ja ti davam +5 nemam preco ti nedat :D (Riques)

+5 si v pohode davam +5 (Tuner1000)

-5 0 (Samko46)

+5 :-) (Defender)

+5 v poho chlapik a este k tomu belasi nic ine ako +5 nemozem dat :D (Dracik_18)

+5 pohodový chlapík,s papagajom v avatari:D:D;) (Nyytymaki)

-5 Slovan fúúúúúúúúúúúúúúúj (Cundo12)

+5 ma dobre nazori tento Defender (Kiler)

+5 more vlajok a šálov, slovanista telom a dušou. (Ivanhoe)

+5 na zlepšenie karmy (Wildp)

+5 no že si mi spravil tú láskavosť a predsa belasí je belasí (2006)

+5 :)) (RICHI33)

+5 dobre prispevky na prilepsenie (Tomas15)

Vyberáme z blogov

Najnovšie komentáre k blogom

Najnovšie spoty mimo náš výber

Základy fascinujúcej hry hokej!
Simon22 15. Marec 2018 11:18 (100)
All Star Cup 2018- Trofej ostala pod Tatrami
Domve 17. Február 2018 22:22 (170)
Spor dvoch „kohútov“ máva slovenským hokejom.
Simon22 22. Január 2018 10:02 (974)
HK NITRA
Dominikakesziova 7. Október 2017 15:10 (408)
Překvapující přestup ?
Johan-harju 10. September 2017 11:00 (333)
Kelly je v Edmontonu. Prosadí se do kádru Oilers ?
Johan-harju 10. September 2017 10:26 (325)
Chiasson se připojil k Washingtonu, uspěje ?
Johan-harju 10. September 2017 10:00 (329)
Kemp NHL : Dánsko
Johan-harju 10. September 2017 08:55 (321)
Francouzký zázrak : Amenale Rammel
Johan-harju 9. September 2017 21:02 (318)
Vancouver : Podpis
Johan-harju 9. September 2017 10:48 (327)

Najčítanejšie blog spoty


Evysledky.com - live športové vysledky
Hokejportal.sk (v2.0) ISSN: 1336-6270 Vydavateľ: Offensive Europe s.r.o. - Všetky práva vyhradené.

GENERATED IN: 0.015494 seconds